Home > Čeština > Tipy a triky > Anglie > Posílání balíků do Anglie

Posílání balíků do Anglie

Brexit zásadně změnil způsob dopravy z EU do Anglie. Přestože byla podepsána dohoda mezi EU a UK, tak se celý proces výrazně zkomplikoval a prodražil.

Seznam hlavních změn

1. Celní deklarace

Každá zásilka do Anglie musí být vybavena komerční nebo pro-formo fakturou, která detailně popisuje, co je předmětem přepravy. Tento dokument pro vás připravíme my, ale od vás se očekává, že pravdivě popíšete jednotlivé položky. Obecné výrazy (kupř: dárek, oblečení, nářadí atd.) nejsou akceptovány, je potřeba uvést detailní názvy. Na základě tohoto dokladu bude v UK vyměřeno CLO/DPH.

V případě že posíláte komerční zboží tak náš doklad ignorujte a připojte svoji komerční fakturu.

2. Co nelze zaslat do UK

Řadu zboží nyní nelze do Anglie posílat vůbec (zejména oblíbené jídlo a to jak "domácí" tak komerční produkty). Podívejte se na seznam zboží zakázaného posílat do Anglie.

3. CLO a DPH v Anglii

Na většinu zboží, které pochází z EU, se vztahuje osvobození do cla. Není to ale tak, že celní řízení není potřeba, právě naopak. Pouze výše cla bude nulová, proces je ale stejný. Jak se definuje původ zboží pro potřeby celního řízení mezi UK/EU najdete na stránkách Gov.uk.

U DPH se pak rozlišuje, zda jde o zásilku soukromé povahy ("gift") nebo komerční zásilku.

U soukromých zásilek v hodnotě do 39 liber se žádné DPH v Anglii nevybírá, u vyšších hodnot pak bude muset příjemce zaplatit standardní (nebo snížené) DPH platné v Anglii (obvykle 20%).

U komerčních zásilek v hodnotě do 135 liber odvádí anglické DPH prodejce. Ten se musí registrovat u anglického finančního úřadu a na faktuře uvádět UK EORI a UK VAT NUMBER. U zásilek s vyšší hodnotou pak bude DPH vybíráno od příjemce (nicméně prodejce stále musí být registrovaný v Anglii).

S celními formalitami pomůže příjemci obvykle dopravce, který také vybere naúčtované daně.

Více informací o nových pravidlech u DPH v Británii se dozvíte na stránkách gov.uk - Placení DPH u importovaného zboží a gov.uk - Změny u placení DPH u zboží ze zahraničí.

Důležité

Za správnou deklaraci zboží je zodpovědný odesílatel zboží. Pokud nevyplní deklaraci pravdivě nebo se pokusí nějaké zboží zatajit a toto bude při celní kontrole zjištěno, tak zásilka může být zlikvidována. V ten okamžik není možné uplatnit jakoukoliv reklamaci a odesílatel bude muset uhradit veškeré vzniklé náklady.