HS kódy

Co je to HS kód?

HS Code je zkratka pro Harmonized System. Jde o mezinárodní standardní systém pro klasifikaci fyzického zboží.

HS Kódy jsou často nazývány tarifní kódy, zbožové kódy nebo celní zařazení.

Jsou HS kódy stejné pro všechny země?

Nikoliv. Obvykle pouze prvních 6 číslic je stejných pro většinu zapojených zemí, ale zbytek - což je dalších 2 - 5 číslic - bývá už specifický pro danou zemi. Z toho plyne, že kompletní (8-12 místný) kód může být rozdílný pro dvě rozdílné země. Z tohoto důvodu je obvykle třeba navštívit stránky celního úřadu v dané zemi a najít ten správný kód.

Kde mohu najít více informací?

Doporučujeme zadat to Google spojení "HS CODE XXXX" kde "XXXX" je země, do které chcete zboží exportovat.

EU - https://www.tariffnumber.com/
UK - https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections
USA - https://hts.usitc.gov/ 
JAPAN - https://www.customs.go.jp/english/tariff/index.htm
INDONESIA - https://intr.insw.go.id/
Česká Republika - https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx